กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้(วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางสาวสิริรัตน์ มากสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาในการจัดทำรายการประกอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะรายละเอียด :
    

 วันนี้(วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์  ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก  มอบหมายให้นางสาวสิริรัตน์  มากสง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาในการจัดทำรายการประกอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลเขาเจียก  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาเจียก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564    อ่าน 19 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**