กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ในนามประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (Rapid – antigen test) งบประมาณจากเงินสะสมของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขป


รายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์  ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ในนามประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (Rapid – antigen test) งบประมาณจากเงินสะสมของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับเทศบาลละ 2 กล่อง โดยในวันนี้ได้มี เทศบาลตำบลตะโหมด  และเทศบาลตำบลโตนดด้วน เข้ามารับมอบชุดตรวจ ณ สำนักงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564    อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**