ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
83
19 ก.ค. 2564
2 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนายช่างโยธา ปง./ชง. และนายช่างเขียนแบบ ปง./ชง. ดาวน์โหลดเอกสาร
158
30 ต.ค. 2563
3 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
188
25 ส.ค. 2563
4 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
195
06 ส.ค. 2563
5 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
190
29 ก.ค. 2563
6 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 ก.ค. 2563
7 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
121
09 ก.ค. 2563
8 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
120
02 ก.ค. 2563
9 มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
47
14 พ.ย. 2562
10 เทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
488
26 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2