Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
17 คน
เมื่อวาน :
14 คน
เดือนนี้ :
239 คน
เดือนที่แล้ว :
284 คน
ปีนี้ :
239 คน
ปีที่แล้ว :
2,816 คน
ทั้งหมด :
11,085 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.227.2.246
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้ (วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุม
วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายนิมิตร มากอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ประชุมประจำเดือนมกราคม และประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือป
วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ประชุมประจำเดือนมกราคม และประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์.
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การค
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางสาวพิมสุดา ทองพุฒ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วันนี้(วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 14.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายธนกฤต เสนสิงห์ พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้แก่นางถนอมจิต สุนทรวร อยู่บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 11 บ้านนาชด ตำบลเขาเจียก อำเภอเม