Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
1 คน
เมื่อวาน :
7 คน
เดือนนี้ :
240 คน
เดือนที่แล้ว :
344 คน
ปีนี้ :
2,407 คน
ปีที่แล้ว :
4,221 คน
ทั้งหมด :
17,474 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.80.5.103
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้(วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายส้มตรีด หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 8 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระ
วันนี้(วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล เป็นประธานที่ประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายคลองเขาเจียก – หลังสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีด
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัทรับออกแบบ ติดตั้งงานประติมากรรมทุกชนิด เพื่อปรึกษา หารือ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ ศิลปะ
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ต้อนรับบ่าวไข่เจียว แชมป์โลกเพาะกาย และคณะจากร้าน นอร์ท ฟิตเนส พัทลุง ร้านจำหน่าย-ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัท
วันนี้ (วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางสาวแพรวพลอย แก้วเชิด นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเขาเจียกประจำปี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมนึก แก้วเนียม ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นประธาน
วันนี้ (วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ในการรับ
อัตราภาษีป้าย: อ่าน 70 คน
 
:::::::::::::::::::::