Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
1 คน
เมื่อวาน :
23 คน
เดือนนี้ :
365 คน
เดือนที่แล้ว :
329 คน
ปีนี้ :
2,398 คน
ปีที่แล้ว :
4,913 คน
ทั้งหมด :
22,378 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 18.232.177.219
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้(วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเนินที่ผ่านมาและให้พนักงานทุกคนนำเสนองานมาตรฐานตำแหน่งของตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร (นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก) มอบหมายให้ นายประเสริฐ จันทร์แดง (ปลัดเทศบาล) พร้อมทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลทุกกอง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแปลงดอกคอสมอสตำบลเขาเจียก โดยทำการกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย รดน้ำ เพื่อเพิ
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย บุษรานนท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเขาเจียก ประช
วันนี้(วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก หมู่ที่ 1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเขาเจียก
วันนี้(วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายทศพร ติกแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ร่วมกับ นางกรรณิการ์ เกียรติเลขา ปลัดอำเภอ (ชำนาญการ) และเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมืองพัท
วันนี้(วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล นายธีรวุฒิ ชูช่วย กำนันตำบลเขาเจียก /ฝ่ายปกครองตำบลเขาเจียก จิตอาสาตำบลเขาเจียก และเจ้าหน้
 
 
:::::::::::::::::::::