Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
1 คน
เมื่อวาน :
14 คน
เดือนนี้ :
383 คน
เดือนที่แล้ว :
517 คน
ปีนี้ :
3,876 คน
ปีที่แล้ว :
4,221 คน
ทั้งหมด :
18,943 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.236.16.13
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้ (วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ในนามประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (Rapid – antigen test) งบประมาณจากเงินสะสมของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
วันนี้ (วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแต่งตั้งประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแจ้งโครงการ
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ในนามประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (Rapid – antigen test) งบประมาณจากเงินสะสมของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขป
วันนี้(วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางสาวสิริรัตน์ มากสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาในการจัดทำรายการประกอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
 
อัตราภาษีป้าย: อ่าน 116 คน
 
:::::::::::::::::::::