ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 พ.ย. 2562
92 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
11 ต.ค. 2562
93 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
11 ต.ค. 2562
94 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 ต.ค. 2562
95 Workflowวิธีe-bidding และวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 ต.ค. 2562
96 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด. ๒) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
04 ต.ค. 2562
97 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
04 ต.ค. 2562
98 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
03 ต.ค. 2562
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
01 ต.ค. 2562
100 การดำเนินการตามโครงการ “ท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29