ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยบ้านนางลาด-หนองบ่อ ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
21 พ.ค. 2563
52 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว หมู่ที่ 5,6,8,และหมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
08 พ.ค. 2563
53 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 พ.ค. 2563
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
04 พ.ค. 2563
55 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองไสยาง-คลองภู่ หมู่ที่ 2,3และหมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก(ช่วง กม.0+000-1+930) กว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
100
24 เม.ย. 2563
56 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก หมู่ที่ 5,6,8 โดยซ่อมสร้างผิวจราจรคสล. ถนนสายรอบภูเขาเจียกและสายเชื่อมต่อ(ช่วงที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
24 เม.ย. 2563
57 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองไสยาง-คลองภู่ หมู่ที่ 2,3และหมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก(ช่วง กม.0+000-1+930) กว้าง 7 เมตร ยาว 1,930 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
106
16 เม.ย. 2563
58 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก หมู่ที่ 5,6,8 โดยซ่อมสร้างผิวจราจรคสล. ถนนสายรอบภูเขาเจียกและสายเชื่อมต่อ(ช่วงที่1) ผิวจราจรคสล.ขนาดกว้าง 6ม ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 เม.ย. 2563
59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 เม.ย. 2563
60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29