ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวยางพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดสองช่องทาง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
22 ส.ค. 2556
222 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุดินถม จำนวน 2,930 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
303
05 ก.ค. 2556
223 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างฯโครงการปรับปรุงขยายถนนและก่อสร้างถนน คสล.สายส้มตรีด-คบองเขาเจียก ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
25 มิ.ย. 2556
224 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างฯโครงการปรับปรุงขยายถนนสายหลังสนามกีฬากลาง ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
25 มิ.ย. 2556
225 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างฯโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบภูเขาเจียก ม.6, 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
25 มิ.ย. 2556
226 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงขยายถนนและก่อสร้างถนน คสล.สายส้มตรีด-คลองเขาเจียก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
20 มิ.ย. 2556
227 กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงขยายถนนสายหลังสนามกีฬากลาง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
20 มิ.ย. 2556
228 กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบภูเขาเจียก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6, 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
20 มิ.ย. 2556
229 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบภูเขาเจียก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6, 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
30 พ.ค. 2556
230 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงขยายถนนและก่อสร้างถนน คสล. สายส้มตรีด - คลองเขาเจียก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
30 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29