ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ ตารางแสดงเงินงบประมาที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านหนองวา ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
06 ส.ค. 2561
122 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการเสริมคันคลองและทิ้งหินท้ายฝายคลองไสยาง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ส.ค. 2561
123 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
23 ก.ค. 2561
124 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
129
09 ก.ค. 2561
125 ประกาศ ปริมาณราคาก่อสร้างราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
09 ก.ค. 2561
126 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
114
09 ก.ค. 2561
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนึคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกแซะ-หนองวา หมู่ท่ี 2 (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 พ.ค. 2561
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนึคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนอก-เหมืองสำหมง หมู่ท่ี 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
18 พ.ค. 2561
129 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านส้มตรีด ซอย 1 ม. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 ธ.ค. 2560
130 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายซอยบ้านนางภาค ไชยสุริยา - บ้านนางจิตตรี ชูดำ ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
21 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29