ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการกั้นห้องเก็บของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
95
20 ม.ค. 2564
22 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง(รถบรรทุก) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
16 ธ.ค. 2563
23 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก ช่วงที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 พ.ย. 2563
24 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก ช่วงที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 พ.ย. 2563
25 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านดอนเค็ด (ช่วงที่ 1) กม. 0+000 - 0+300 หมู่ที่ 2 บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
124
06 พ.ย. 2563
26 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านดอนเค็ด (ช่วงที่ 2) กม. 0+300 - 0+450 หมู่ที่ 2 บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
134
06 พ.ย. 2563
27 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านดอนเค็ด (ช่วงที่ 3) กม. 0+450 -0+714 หมู่ที่ 2 บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
124
06 พ.ย. 2563
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 พ.ย. 2563
29 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านดอนเค็ด (ช่วงที่ 1) กม. 0+000 - 0+300 หมู่ที่ 2 บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
02 พ.ย. 2563
30 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านดอนเค็ด (ช่วงที่ 3) กม. 0+450 -0+714 หมู่ที่ 2 บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29