ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
30 พ.ค. 2556
232 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
30 พ.ค. 2556
233 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายถนนสายเลียบคลองไสยาง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
30 พ.ค. 2556
234 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
30 พ.ค. 2556
235 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าเขา ซอย 1 หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
30 พ.ค. 2556
236 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางลาด -หนองบ่อ ซอย 1 หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
30 พ.ค. 2556
237 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่บ้านปั้นทิพย์ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
30 พ.ค. 2556
238 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดฝารางตื้น ถนนสายภายในหมู่บ้านออกศาลา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
30 พ.ค. 2556
239 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดฝารางตื้นภายในหมู่บ้านป่าใส หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
30 พ.ค. 2556
240 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังสายเลียบลำเหมืองหน้าเขา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
30 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29