ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเลียบ - เหมืองสำหมง หมู่ที่่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
15 ธ.ค. 2560
132 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายซอยบ้านนางบุศรินทร์ - ถนนสายเลียบเหมืองหน้าเขา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
15 ธ.ค. 2560
133 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจัดสรรข้างสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 พ.ย. 2560
134 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองมาบ - คลองเขาเจียก ม.8-ม.5 ต.เขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 พ.ย. 2560
135 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการปรับปรุงขยายถนนเลียบเหมืองสำหมง ม.2,4,6,7และ9 ต.เขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
105
08 พ.ย. 2560
136 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนอก-เหมืองกลาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
07 พ.ย. 2560
137 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขาเจียก ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
04 ต.ค. 2560
138 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรืองประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขาเจียก ม.1 วงเงิน 826,500.- บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 ต.ค. 2560
139 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงขยายถนนเลียบเหมืองสำหมง หมู่ท่ี 2,4,6,และหมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ก.ย. 2560
140 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องกำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองมาบ-คลองเขาเจียก หมู่ท่ี 5-หมู่ท่ี 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29