ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านดอนเค็ด (ช่วงที่ 2) กม. 0+300 - 0+450 หมู่ที่ 2 บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จั ดาวน์โหลดเอกสาร
119
02 พ.ย. 2563
32 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาเเละวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
27 ต.ค. 2563
33 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 ต.ค. 2563
34 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 ส.ค. 2563
35 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารศูนบ์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
68
21 ส.ค. 2563
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 ส.ค. 2563
37 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
24 ก.ค. 2563
38 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองไสยาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าไส ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 ก.ค. 2563
39 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฝายบ้านหัวไทร หมู่ที่10 บ้านดอนเค็จ บ้านไสยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
21 ก.ค. 2563
40 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
13 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29