ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
26 มิ.ย. 2562
112 ยกเลิกประกาศประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
99
08 พ.ค. 2562
113 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
04 เม.ย. 2562
114 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 มี.ค. 2562
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายเลียบคลองภู่ - ถนนชัยบุรี หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
22 ก.พ. 2562
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองไสยางฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจียก-หมู่ที่ 4 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
114
22 ก.พ. 2562
117 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
08 ก.พ. 2562
118 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 ม.ค. 2562
119 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 ม.ค. 2562
120 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยประตูช้าง ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29