ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดเขาเจียก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
23 เม.ย. 2553
262 สรุปผลการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
394
07 เม.ย. 2553
263 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางลาด - หัวไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
304
05 เม.ย. 2553
264 กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางลาด - หัวไทร หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
05 เม.ย. 2553
265 ประกาศประมูลจ้างอิเล็กทรอนิคส์ ถนน คสล. หมู่ 10 ฉบับเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
315
23 มี.ค. 2553
266 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.เขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
259
16 มี.ค. 2553
267 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ต.เขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
292
16 มี.ค. 2553
268 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบมีฝาปิดสายบ้านป่าไส หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
26 มี.ค. 2552
269 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ถนนเลียบคลองบ้านชายยาง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
26 มี.ค. 2552
270 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายข้างโรงประปา หมู่ที่ 2
398
25 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29