ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบภูเขาเจียก (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
16 เม.ย. 2564
12 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพท.ถ.5-009 สายหนองบ่อ-บ้านออกศาลา ม.1,5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
19 มี.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข41-สะพานหัวไทร ม.2-ม.10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 มี.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่8 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ก.พ. 2564
15 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 41-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่1)กม.0+000-0+300หมู่ที่2บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 ก.พ. 2564
16 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 41-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่2)กม.0+300-0+450หมู่ที่2บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
10 ก.พ. 2564
17 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 41-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่3)กม.0+450-0+714หมู่ที่2บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
10 ก.พ. 2564
18 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก ช่วงที่ 1 โดยติดตั้งเสาประติมากรรม แบบบิดเกลียวมโนราห์ สูง 6 เมตร ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
29 ม.ค. 2564
19 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก ช่วงที่2 โดยติดตั้งเสาประติมากรรม แบบบิดเกลียวมโนราห์ สูง 6 เมตร ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 ม.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบภูเขาเจียก(ช่วงที่2)หมู่ที่5,6,8ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29