ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องกำหนดวันเวลาสถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโคกแซะ หมู่ที่ 4 - หนองวา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
05 ก.ย. 2560
142 ประกาศประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโคกแซะ หมู่ท่ี 4-หนองวา หมู่ที่ 2 (ช่วงที่2) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา ดาวน์โหลดเอกสาร
116
17 ส.ค. 2560
143 ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงขยายถนนเลียบเหมืองสำหมง หมู่ท่ี 2,4,6,7และหมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
17 ส.ค. 2560
144 ประมูจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบเหมืองมาบ-คลองเขาเจียก หมู่ท่ี8-หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
17 ส.ค. 2560
145 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสามชั่ง พร้อมคูระบายน้ำ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
11 ส.ค. 2560
146 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเขาเจียก (ฝั่งซ้าย) ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
11 ส.ค. 2560
147 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลียบ-เหมืองสำหมง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
11 ส.ค. 2560
148 ประกาศกำหนดวันเวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสามชั่งพร้อมคูระบายน้ำ หมู่ท่ี 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
07 ส.ค. 2560
149 ประกาศกำหนดวันเวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างกถนน คอนกรีตเสริมหล็กสายหนองเลียบ-เหมืองสำหมง หมู่ท่ี 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ส.ค. 2560
150 ประกาศกำหนดวันเวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างกถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเขาเจียก (ฝั่งซ้าย) หมู่ท่ี 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
07 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29