ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 กำหนดวันเวลา สถานที่และเง่ือนไขการประมูล โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวยาง หมู่ที่ 8,9 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
163
30 ต.ค. 2557
182 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา จำนวน 88 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
09 ก.ค. 2557
183 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา จำนวน 88 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
10 มิ.ย. 2557
184 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
205
26 มี.ค. 2557
185 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
26 มี.ค. 2557
186 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านดอกปริงตก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
14 มี.ค. 2557
187 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายวังไทร- เหมืองกลาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
14 มี.ค. 2557
188 ประกาศผู้ชนะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองบ่อ - ออกศาลา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
14 มี.ค. 2557
189 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชนิดฝารางตื้นริมถนนสายเขาเจียก - โคกม่วง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
14 มี.ค. 2557
190 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสนามกีฬากลาง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
14 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29