ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงคลองเขาเจียกบริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
21 ก.พ. 2555
252 1111111
302
26 ต.ค. 2554
253 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตกเขา หมู่ที่ 8,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
26 พ.ค. 2554
254 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตกเขา หมู่ที่ 8,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
26 พ.ค. 2554
255 สอบราคาซื้อวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
508
03 ก.ย. 2553
256 สอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
378
27 ส.ค. 2553
257 สอบราคาจ้างถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
343
16 ส.ค. 2553
258 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
23 เม.ย. 2553
259 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดรางตื้น ริมถนนสายนางลาด - หนองบ่อ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
23 เม.ย. 2553
260 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
356
23 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29