ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางลาด-หนองบ่อ ซอย2 หมู่ที่11 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
65
13 ก.ค. 2563
42 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
02 ก.ค. 2563
43 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ก.ค. 2563
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 ก.ค. 2563
45 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยว หมู่ที่5,6,8และหมู่ที่9 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 มิ.ย. 2563
46 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
15 มิ.ย. 2563
47 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 มิ.ย. 2563
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 มิ.ย. 2563
49 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 พ.ค. 2563
50 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสันพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
27 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29