ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศคณะกรรมการกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนปรอง-โคกสามชั่ง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
09 ก.ย. 2558
172 ประประมูลจ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนปริง-โคกสามชั่ง หมู่ท่ี 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
14 ส.ค. 2558
173 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสลสายโคกแซะ-เหมืองสำหมง หมู่ท่ี 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
14 ส.ค. 2558
174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
199
18 มิ.ย. 2558
175 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเขาเจียกเชื่อมต่อหมู่ท่ี 1 ตำบลเขาเจียกกับถนนสายเลียบคลองเขาเจียกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ตำบคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
25 พ.ค. 2558
176 ราคากลางตามแบบ ปปช ดาวน์โหลดเอกสาร
158
25 พ.ค. 2558
177 ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
25 มี.ค. 2558
178 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเขาเจียกเชื่อมต่อหมู่ท่ี 1 ตำบลเขาเจียกกับถนนสายเลียบคลองเขาเจียกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ตำบคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
20 มี.ค. 2558
179 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกแซะ – เหมืองสำหมง หมู่ที่ 4 บ้านป่าไส ดาวน์โหลดเอกสาร
179
08 ธ.ค. 2557
180 กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวยาง-บ้านหัวถนน หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
168
30 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29