ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศเงื่อนไขในการประมูลซื้อ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
112
26 ก.ค. 2560
152 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
114
25 ก.ค. 2560
153 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสามชั่ง พร้อมคูระบายน้ำ หมู่ท่ี 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
18 ก.ค. 2560
154 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเบลียบคลองเขาเจียก (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
18 ก.ค. 2560
155 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลียบ-เหมืองสำหมง หมู่ท่ี 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
18 ก.ค. 2560
156 ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเลียบ-เหมืองสำหมง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
18 ก.ค. 2560
157 ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สยเลียบคลองเขาเจียก (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
18 ก.ค. 2560
158 ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสืโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสามชั่ง พร้อมคูระบายน้ำ หมู่ท่ี 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
18 ก.ค. 2560
159 ประกาศเพิมเติมคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
133
06 ก.ค. 2560
160 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
141
05 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29